ვებგვერდი მზადების პროცესშია

ჰოკეის
ფედერაცია

სტრუქტურა

ფილტრი

ზაქარია ხეჩუაშვილი

საქართველოს ყინულის ჰოკეის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი

ზაქარია ხეჩუაშვილი

საქართველოს ყინულის ჰოკეის ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი